Word lid

Word lid van zeilvereniging Schildmeer WIND WATER SUN & FUN

U kunt lid worden van Zeilvereniging Schildmeer door het invullen van het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Als u inschrijft, verklaart u tevens akkoord te gaan met onze Algemene lidmaatschapbepalingen en contributiebedragen 2024.

Heeft u aanvullende vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Mareille Kruijer, secretaris van Zeilvereniging Schildmeer, te bereiken via E-mail: info@zeilverenigingschildmeer.nl.

Verenigingsjaar en periodekorting.

Het verenigingsjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december. Als u na 1 juli van het verenigingsjaar lid of donateur wordt dan betaald u voor dat jaar de helft van de jaarlijkse contributie of donatie. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd.

Wijzigingen of opzeggen van uw lidmaatschap.

Wijzigen lidmaatschap:

Geef wijzigingen door onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats aan de penningmeester van Zeilvereniging Schildmeer 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 oktober bij de penningmeester van Zeilvereniging Schildmeer. Restitutie van contributie is niet van toepassing.

Vormen van lidmaatschap.

De vereniging kent 4 vormen van lidmaatschap.

  1. Jeugdlidmaatschap: Jeugd tot 18 jaar. Het jeugdlidmaatschap is voor diegene die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
  2. Seniorlidmaatschap: Voor personen van 18 jaar en ouder.
  3. Gezinslidmaatschap: Meerdere leden die in gezinsverband samenwonen; kinderen van deze leden kunnen tot het gezinslidmaatschap behoren. Personen die na 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt vallen niet langer onder het gezinslidmaatschap.
  4. Erelidmaatschap: Leden die op voordracht van het bestuur, op grond van aan de vereniging bewezen diensten, zijn benoemd tot erelid.

Contributiebedragen 2024

Alle contributiebedragen zijn exclusief de afdracht aan het Watersportverbond.

Jeugdlidmaatschap: € 56,00
Seniorlidmaatschap: € 86,00
Gezinslidmaatschap: het jaarlidmaatschap is beschikbaar vanaf € 154,80 afhankelijk van het aantal gezinsleden. Dit overzicht is op te vragen bij de Penningmeester
Erelidmaatschap: betalen geen contributie.
Donateur: € 43,00 

Hier vind u het Huishoudelijk regelement van Zeilvereniging Schildmeer. 
Huishoudelijk reglement van Zeilvereniging Schildmeer versie november 2023 .pdf

Inschrijfformulier Zeilvereniging Schildmeer

Door het invullen van onderstaand formulier schrijft u zich in als lid van Zeilvereniging Schildmeer. Houdt u er rekening mee dat ook uw fokkenist lid dient te worden.