Ereleden

Iedere club kent leden die meer dan gemiddelde en soms zelfs bovengemiddelde verdiensten voor de club hebben. Zeilvereniging Schildmeer heeft die leden tot Leden van Verdienste of Ereleden benoemd.

Ereleden
Fré Daniëls
Freerk Mulder
Jaap van der Laan
Jaap Faber

Leden van Verdienste

Jaap Faber
Flip Spakman
Jos Grimme
Harmannus Grimme
Anique Kappe
Rienus Olthuis
Klaas Menninga