Ereleden

Iedere club kent leden die meer dan gemiddelde en soms zelfs bovengemiddelde verdiensten voor de club hebben. Zeilvereniging Schildmeer heeft die leden tot Leden van Verdienste of Ereleden benoemd.

Ereleden

Fré Daniëls

Freerk Mulder

Jaap van der Laan

Jaap Faber

Leden van Verdienste

Jaap Faber

Flip Spakman

Jos Grimme

Harmannus Grimme

Anique Kappe

Rienus Olthuis

Klaas Menninga