Privacy / Gedragscode

Als bestuur van Zeilvereniging Schildmeer zijn wij druk bezig geweest met ons privacy beleid en een gedragscode.

Wij hebben onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Privacy beleid van Zeilvereniging Schildmeer versie november 2023 .pdf 

Wij hebben de volgende gedragscode opgesteld. 

Onze vereniging hecht veel waarde aan een veilige, integere en gezonde sportomgeving voor alle watersporters. Wij vinden het essentieel dat iedereen zich welkom en veilig voelt op en rond het water. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarom een belangrijke voorwaarde.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die aantoont dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen belemmering vormt voor het beoogde doel, bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd.

Gedragscode en VOG van Zeilvereniging Schildmeer versie november 2023.pdf

Mocht u vragen hebben of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met 1 van de bestuursleden of een mailtje te sturen naar onze secretaris. of naar privacy@zeilverenigingschildmeer.nl