Organisatie

De afkorting ZVOSS staat voor Zeilvereniging 't Olle Schild-Steendam. De club bestaat sinds 1942, toen de barre oorlogsjaren twee bestaande clubs – Zeilvereniging Steendam en Zeilvereniging ’t Olle Schild – min of meer dwongen om samen te gaan. Er ontstond een bloeiende club die zijn hoogtijdagen in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw kende. De club kreeg de beschikking over een clubgebouw. In het Schildmeer lagen 11 wedstrijdboeien, na de wedstrijd was er ‘Boei 12’. Er waren toen zo’n vijfhonderd leden en rond het clubgebouw Boei 12 was een camping en een jachthaven. Na privatisering van de jachthaven en het verdwijnen van de camping is het ledental van ZVOSS sterk teruggelopen, maar de laatste jaren is er weer een opwaartse lijn te zien.

“Wie eenmaal de spanning heeft geproefd van voortstuwing door wind en water raakt er meestal aan verknocht"

Voor wie is zeilen bedoeld?
Zeilen is een samenspel mens en materiaal met wind, weer en water. Wie eenmaal de spanning heeft geproefd van voortstuwing door wind en water raakt er meestal aan verknocht. Het is een heerlijke en ontspannende  sport. Als beginnend zeiler is het mogelijk om eerst met anderen mee te varen als fokkenist. Ook zijn er cursussen voor jong en oud.