Verenigingsvalken

Gebruik: 
Bij recreatief gebruik dient de penningmeester (penningmeester@zeilverenigingschildmeer.nl) per mail ingelicht te worden door dit formulier in te vullen en te mailen. Reservering vindt plaats aan de hand van ingestuurde mail en op volgorde van binnenkomst. Indien alle boten van de vereniging zijn verhuurd is het mogelijk om de valken van de Otter te reserveren. De kosten hiervan dienen direct te worden afgerekend bij de Otter tegen de geldende tarieven. Nadat de boten van de vereniging zijn gebruikt dienen deze afgetuigd en schoon te worden teruggelegd. Eventuele schade moet worden doorgegeven aan de penningmeester.  Mail wordt gebruikt als bijlage voor de facturering.  
Tijdens de wedstrijden wordt, nadat de verdeling van de boten en het aantal deelnemers over de boten in gezamenlijk overleg heeft plaatsgevonden, bij het info gemeld wie in welke boten zeilen. Ook in verband met de klassering voor de prijzen. Deelnemerslijst wordt gebruikt als bijlage voor de facturering 
Minimaal 2x per jaar zal door de penningmeester een factuur gestuurd worden naar de gebruikers. 
Mochten er vragen zijn neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

Kosten: 
1 tot 5 keer gebruik verenigingsvalk ( zowel tijdens de wedstrijden alsook recreatief) € 35,- per keer per boot 
6 tot 10 keer gebruik verenigingsvalk € 30,- per keer per boot 
11 of meer gebruik verenigingsvalk € 25,- per keer per boot