Zeilvereniging Schildmeer en Corona

Ongekende tijden zijn aangebroken voor ons allemaal. Een virus die ver weg de kop opstak verovert de hele wereld en niemand weet waar het gaat eindigen. Gewoon beangstigend. Iets waar wij als beheersmatig en planmatig volkje moeilijk mee om kunnen gaan.

Als vereniging hadden en hebben we mooie plannen: Een jubileumjaar met de 75ste Schildweek, een combi finale, dag van Schildmeer, NL doet, een grote groep jeugdzeilers die op allerlei niveaus op de landelijke en Europese wateren zouden strijden en uiteraard onze clubwedstrijden.
In het kader van de huidige wereldproblematiek zijn het allemaal niets zeggende dingen en hebben we andere zaken te regelen.

Het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer heeft dan ook moeten besluiten om al haar sportactiviteiten van de verenigingen af te gelasten en de deuren van de clubruimte vooralsnog tot 1 mei te sluiten.
Aangezien het te verwachten is dat begin mei nog niet alle (sport)-activiteiten direct weer mogen opstarten en wij jullie wel duidelijkheid willen geven, starten wij dit seizoen pas na 1 juni.
Deze beslissing heeft vooralsnog de volgende gevolgen:

Jaarvergadering
In afwijking tot onze statuten wij stellen wij onze ledenvergadering uit tot donderdag 12 juni 19:30 uur

Wedstrijdkalender
Wij hebben de wedstrijdkalender vastgesteld. Deze is op de site gepubliceerd.

Openingswedstrijden
De openingswedstrijden met de traditionele brunch zullen op zondag 7 juni worden georganiseerd.

Jeugdtrainingen
Eerste trainingen zullen vanaf vrijdag 5 juni direct op het water worden gegeven. Het theoretisch deel zal op een later tijdstip worden gegeven.
Afhankelijk van de mogelijkheden om ons trainingsschema aan te passen, streven we naar een “normale” invulling van de trainingen. Hoe en in welke vorm dat zal zijn is nu nog onduidelijk, eind mei volgt hierover een mailing.

75ste Schildweek
De Schildweek is al jaren een evenement van families die op een leuke en sportieve wijze gezellig een week willen zeilen. We zullen er alles aan doen om dit fantastisch zeilevenement door te laten gaan.

De Ropper en clubruimte
In kader van NL doet was een grote groep enthousiaste leden begonnen met het verven van de clubruimte. Deze werkzaamheden zullen we in juni gaan afronden.
De werkzaamheden aan de Ropper zijn bijna afgerond. Gezien de huur van de stalling en het takelen zal een klein groepje, met inachtneming van de richtlijnen, de werkzaamheden binnenkort gaan afronden.

Contributie en lesgelden  
Binnenkort ontvang je de factuur van de lidmaatschap contributie.
Per 2020 zal het innen van het lesgeld via de penningmeester lopen en niet meer via de vlootvoogden. Medio juni zullen de facturen voor het lesgeld worden verstuurd. De hoogte van het lesgeld zal mede afhangen van het aantal trainingen die we met z’n allen nog kunnen organiseren.

Wij van het bestuur wensen jullie veel gezondheid toe en hopen jullie allemaal snel weer te zien.

Het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer