Wij doen mee aan NLdoet! Kom je ons een handje helpen?

Op zaterdag 14 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 16e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook Zeilvereniging Schildmeer. Wij willen graag onze clubruimte gaan opfrissen en daar hebben wij jullie hulp hard bij nodig!

We willen het clubgebouw van de zeilvereniging een opfrisbeurt geven, waarbij het de bedoeling is dat alle wanden en kozijnen geverfd worden en er een mooie fotowand gerealiseerd wordt.

Om dit te realiseren willen wij jullie vragen om mee te helpen met deze werkzaamheden.

Graag willen wij de klus verdelen over twee dagen:
Op zaterdag 7 maart van 9.30 - 15.00 uur willen we graag voorbereidende werkzaamheden oppakken zoals het schuren van de kozijnen en het opruimen en leeghalen van de clubruimte.
Op zaterdag 14 maart van 9.30 - 15.00 uur willen we graag aan de slag met het verven van de muren en de kozijnen.

Alle materialen zullen aanwezig zijn en uiteraard zullen we de inwendige mens goed verzorgen.
Jong en oud is welkom, vele handen maken licht werk en met elkaar kunnen we de klus klaren!
Indien je mee wilt helpen, dan verzoeken wij je om een mailtje te sturen naar materiaal@zeilverenigingschildmeer.nl. Graag vermelden welke dag of welke dagen je kunt helpen. Ook al kun je maar een paar uurtjes, alle hulp is welkom.

Wij zullen een planning maken en je ontvangt van ons nog een bevestiging van je opgave.

Wij hopen op vele reacties.

Namens het bestuur van de Zeilvereniging Schildmeer