Uitspraak Zeilraad Schildweek

Tijdens de Schildweek is er in de 16m2 klasse een protest / verzoek om verhaal geweest tegen race 5 van de Schildweek. Het protestcomité heeft uiteindelijk race 5 ongeldig verklaard en besloten dat deze wedstrijd over gezeild diende te worden. Uiteindelijk is het niet gelukt deze wedstrijd over te zeilen van wege te weinig wind.

Na de Schildweek heeft de 4451 besloten als nog in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het protestcomité.

Afgelopen week hebben wij de uitspraak van de Zeilraad ontvangen.

De uitspraak van de Zeilraad is als volgt:

Overwegingen van de Zeilraad: Het verzoek om verhaal geeft aan dat 16m2 4351 de baan conform LWB 6.7 heeft gevaren.
Regel 62.2 vereist dat het verzoek om verhaal de reden voor indienen moet beschrijven. De gebruikte beschrijving geeft niet de kern aan van het verzoek om verhaal. Het verzoek om verhaal voldoet daarmee niet aan de gestelde eis in regel 62.2. Protest nummer 2 is afgewezen, aangezien de betreffende race, race 5, door het protestcomité is afgebroken. Aangezien de basis voor het afbreken van race 5 niet door de Zeilraad wordt bevestigd kan protest nummer 2 wel worden behandeld. De aangeleverde stukken, verklaringen en fotomateriaal bieden de Zeilraad voldoende informatie om een uitspraak te kunnen doen. Op basis van de beschikbare informatie heeft de Zeilraad vastgesteld dat het wedstrijdcomité tijdig en duidelijk vlag C, vlag R en het banenbord heeft getoond. De bijbehorende geluidssignalen zijn gegeven. 16m2-en 4308, 4351, 4320 en 4332 ronden boei 10, in ieder geval, na de 4451, 4411 en 4104. Deze drie boten hebben de baan conform wijzigingen gevaren. 16m2-en 4308, 4351, 4320 en 4332 hadden dezelfde informatie tot hun beschikking. 4308, 4351, 4320 en 4332 hebben vanaf boei 10 niet de juiste baan gevaren. Alle overige 16m2-en hebben de baan op de juiste wijze gevaren.


Beslissing van de Zeilraad:
De Zeilraad vernietigt de uitspraak van het protestcomité inzake het verzoek om verhaal en verklaart race 5 als geldig verzeilde wedstrijd. 16m2-en 4308, 4351, 4320 en 4332 hebben de baan niet conform banenkaart gevaren en hebben hiermee regel 28.2 overtreden. 16m2-en 4308, 4351, 4320 en 4332 worden uitgesloten voor race 5 en krijgen de uitslag DSQ.

Utrecht, 25 november 2019

Gebaseerd op RvW 2017-2020 De Zeilraad was voor deze uitspraak samengesteld als volgt: Dieter van der Schilden (voorzitter), Frans de Vries-Lentsch, Geert Geelkerken, Margriet Pannevis, Paul de Groot, Gérard Vervoort en Jos Spijkerman


De organisatie van de Schildweek neemt de uitspraak van de Zeilraad over. Na aanleiding van deze uitspraak is race 5 opgenomen in de uitslag van de Schildweek. Race 5 staat vermeld onder race 8. Doordat er nu 8 races gevaren is er ook 1 aftrek berekend.
De uitslag van de Schildweek kunt u hier vinden: https://zeilverenigingschildmeer.nl/evenementen/schildweek/uitslagen-schildweek/ 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn horen wij graag van u.

Met vriendelijke zeilgroet,

Wim Wind Bestuurslid
Wedstrijdzaken / wedstrijdleider Schildweek
Zeilvereniging Schildmeer