Rob Helder tred toe tot Regioteam Watersportverbond

Op de onlangs gehouden regiovergadering is Rob Helder gekozen in het regioteam. Hiermee heeft de vereniging weer iemand in een commissie van het Watersportverbond.
Het regio team Groningen/Drenthe behartigd de belangen van alle watersporters in deze regio.
De leden van het team inventariseren de problemen van de verenigingen en proberen als Watersportverbond deze problemen op te lossen. Dit doen ze door gesprekken met overheden en waterschappen. 
Tijdens de jaarlijkse regiovergadering vertellen ze waar het afgelopen jaar aan gewerkt is en wat er zoal bereikt is.