In Memoriam Fré Daniëls

We kregen het droeve bericht dat Fré Daniëls is overleden.
Oudere leden zulle Fré zich nog wel kunnen herinneren. De laatste jaren kwamen we Fré niet zo vaak meer tegen.
Zijn gezondheid verhinderde dat.

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de zeilvereniging de behoefte om een eigen onderkomen te hebben.
Er deed zich een mogelijkheid voor om een clubhuis te bouwen in combinatie met een camping en jachthaven.
Dit werd in 1971 gerealiseerd. Al vlug na de oplevering werd Fré beheerder van de camping en jachthaven.
Hij werd ook bestuurslid van ZVOSS, zoals de zeilvereniging toen werd genoemd.
Zijn taak was het materieel in goede conditie te houden.
Tijdens zijn bestuurslidmaatschap heeft Fré zich met succes ingezet dat de jeugd ging zeilen in de Vaurien.
In de periode eind zeventiger, begin tachtiger jaren zeilde er een hele vloot Vauriens op het Schildmeer.
In het najaar van 1993 heeft Fré zich uit het bestuur terug getrokken en werd hij opgevolgd  door Louis Koersen.
Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de zeilvereniging werd Fré benoemd als erelid van ZVOSS.

Fré werd 85 jaar. Wij wensen zijn vrouw Gré, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze droeve tijd.