In memoriam Anne Jan Wind

Het was in 1996 dat Cees Hoogstraten te kennen gaf dat hij vervroegd aftrad als bestuurslid en als voorzitter van de ‘Stichting beheer en exploitatie Jachthaven Schildmeer’, zoals de Stichting toen nog heette. Voor de overgebleven bestuursleden lag er een taak om een opvolger voor te dragen. Deze werd dan vervolgens voorgelegd aan de leden van de Zeilvereniging ’t Olle Schild-Steendam. Daarom was het logisch dat dat de kandidaat gezocht werd binnen het ledenbestand van de zeilvereniging. Anne Jan kwam toen al gauw boven drijven door zijn betrokkenheid bij de zeilvereniging mede door de zeil activiteiten van zoon Wim.

Op de Algemene Ledenvergadering van november 1996 werd Anne Jan gekozen als bestuurslid en voorzitter van de Stichting.

Onder voorzitterschap van Anne Jan is er heel wat gebeurd met de Stichting en met en in het gebouw Boei 12.

Was voor zijn aantreden het Stichtingsbestuur door omstandigheden gedwongen het clubgebouw Boei 12 te verhuren, waardoor het verder ging als restaurant onder de naam paviljoen Boei 12. De zeilvereniging werd verbannen naar een kleine ruimte “onder de trap” en had daarnaast nog een werkplaats aan de westzijde van het gebouw.
Dit knelde, de behoefte aan een vergader- en lesruimte werd groter en in 1999 werd besloten een verbouwing uit te voeren. Aan de westkant van het gebouw werd een info, een vergader- en lesruimte gemaakt en tevens werden sanitaire ruimtes gemaakt. Voor de vereniging een hele vooruitgang. De naam van de Stichting was ondertussen veranderd in ‘Stichting Boei 12’.

Een commissie van leden van de zeilvereniging en bestuursleden van de Stichting onder leiding van Anne Jan kreeg de opdracht een visie te schrijven. Het rapport wat hiervan het resultaat was had de toepasselijke naam “Wind weer in de zeilen”. Aanbevelingen uit dit rapport moesten de komende jaren worden gerealiseerd.
In 2007 bleek door toegenomen lessen, zoals zeiltechniek en regelgeving en de lesruimte te klein en werd besloten een deel van de opslagruimte van het restaurant te verbouwen als verenigingsruimte. Er kwam een mooie instructie- en lesruimte bij evenals een keuken met opslag en een archiefruimte. Tevens werden de grote zwarte schuifdeuren aan de meerkant van het gebouw vervangen door een kozijn met grote ramen.
Ook werd de keuken van het restaurant gemoderniseerd en werd in de opslagruimte een betonnen vloer gestort. De naam ZVOSS werd aangepast en er werd vanaf die tijd gesproken over Zeilvereniging Schildmeer.

In 2011 werd rondom het gebouw metalen beplating aangebracht en werden alle kozijnen vervangen en van HR ++ glas voorzien.

In 2015 werd op het platte dak en het terras van nieuw mastiek gelegd nadat er eerst een dikke laag isolatie was aangebracht.

Doordat het jeugdzeilen en het zeilen voor volwassenen in de loop van de tijd een belangrijke uitbreiding van de activiteiten van de vereniging ging uitmaken en er daarom een aantal Opti’s , Valken en rubberboten werden aangeschaft moest er een mogelijkheid komen om deze boten op te slaan. Tevens werd de behoefte gevoeld de bestaande sanitaire ruimtes uit te breiden. Dit kon niet binnen het gebouw Boei 12 worden gerealiseerd. Na veel wikken en wegen werd besloten om op het grasveld naast het gebouw een botenberging met werkplaats te bouwen. In 2019 werd deze berging door Anne Jan en wethouders Woortman en Drenth aan de zeilvereniging overgedragen om in gebruik te worden genomen. Tegelijkertijd werden de vernieuwde sanitaire ruimtes opgeleverd.

Veel van de werkzaamheden werden door vrijwilligers onder leiding van Anne Jan uitgevoerd. Door zijn kennis en zijn contacten bij de gemeente en zijn voortdurende inspanning voor het verkrijgen van subsidies was dit allemaal mogelijk.

De afgelopen paar jaar is nog een project opgestart. Het gebouw werd kadastraal gesplitst. Door corona werd het voortbestaan van de zeilvereniging onzeker. Om dit veilig te stellen werd besloten de ruimtes te verkopen aan de zeilvereniging. Dit project is in de afrondende fase.

De versterking als gevolg van de aardgaswinning is in voorbereiding. Dit heeft Anne Jan niet meer kunnen meemaken.

Het was bekend dat Anne Jan ziek was. Toch waren we geschokt van het bericht dat hij op 11 augustus was overleden. Oud 66 jaar. Op 18 augustus hebben we afscheid genomen van de man die gedurende bijna 26 jaar zijn stempel heeft gedrukt op de Stichting Boei 12 en de zeilvereniging. We zullen hem missen. We wensen namens de Stichting Boei 12 en de Zeilvereniging Schildmeer Hilda, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het verwerken van het verdriet van het overlijden van Anne Jan.