Klassenvoogden

De klassenvoogd is het aanspreekpunt van een klasse. Hij of zij behartigt de belangen van die klasse binnen de club. Vaak is de klassenvoogd  een zeiler uit betreffende klasse, maar bij de jeugdklassen (Optimist, Flits & Splash) is het vaak een ouder.

Zestienkwadraat
Theo Dik    tel: 06 - 21 57 46 10

Schakel
Jack Kuin tel: 0596 - 533 517

Splash
Ilse Helder tel: 06 - 30 40 34 47

Laser
Ilse Helder tel: 06 - 30 40 34 47

Flits
Jack Kuin tel: 0596 - 533 517

Optimist
Miranda van der Hout tel: 06 - 309 69 345
Hans Vloet  tel: 0598 - 616306

Valk
Hans Verwilligen tel: 06 - 27 85 22 57