Wedstrijdcommissie

De wedstrijdorganisatie maakt het wedstrijdzeilen in de weekenden mogelijk. De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop van de wedstrijden en evenementen die de vereniging organiseert op het Schildmeer. 

De vereniging organiseert op de zondagochtend de onderlinge wedstrijden op het Schildmeer, naast deze wedstrijden op de zondagochtend organiseert de vereniging ook nog jaarlijks de Schildweek een van de grootste zeilweken van Nederland. Tevens organiseert de vereniging regelmatig nationaal kampioenschappen, jeugd wedstrijden waaronder de Combi Noord en de Sailling Tour. 

Voor aanvang van de wedstrijden informeert de wedstrijdcommissie alle deelnemers over de volgorde van startseinen, de plaats van de start- en finishlijnen, de baan die gezeild moet worden en de boeien die moeten worden gerond. En tenslotte verwerkt de wedstrijdcommissie de uitslagen van de gezeilde wedstrijden.

Binnen het bestuur is Wim Wind het aanspreekpunt voor de wedstrijdcommissie