Jury tijdens het NK 16m2 Sprint

Jury op het water tijdens het NK Sprint op het Schildmeer

 "De jury is op het water en kan protesteren wanneer ze een overtreding ziet en betrokken partijen niet protesteren en/of geen straf wordt genomen." Zo luidt regel 14.2 van de wedstrijdbepalingen. Hoe gaan de juryleden met dit artikel om?

Laat het duidelijk zijn; er verandert bij de NK-sprint door de aanwezigheid van juryleden op het water niets aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over straffen en protestbehandeling, zoals bijvoorbeeld een rondje draaien,  "protest" roepen en een rode vlag hijsen. Ook de afhandeling van het protest met het invullen en op tijd inleveren van een protestformulier, verandert niet.   

Wat de juryleden op het water doen, is vooral goed kijken. Ogen en oren wijd open en ingewikkelde situaties, die jullie zo af en toe veroorzaken, in het geheugen opslaan. Wij gaan deze beelden dan gebruiken bij een eventuele protestbehandeling, door bijvoorbeeld als getuige op te treden (Regel 63.3 RvW).

Zullen we dan nooit als protestcomité zelf een protest indienen? Dat is beslist niet het geval. Er zijn situaties denkbaar waarbij we op grond van Regel 60.3 RvW gaan optreden. Maar ook dan geven we er de voorkeur aan dat boten zelf het initiatief nemen. Dus het protestcomité is op het water zichtbaar aanwezig en wij gaan jullie goed volgen.   

 

Peter Nannenberg,

voorzitter protestcomité